کمترین: 
4717.8
بیشترین: 
4717.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4717.8
زمان: 
12/20 10:35
قیمت یورو امروز 20 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 اسفند 1397 , 4717.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":4717.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398