پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.802
بیشترین: 
1.8345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8275
زمان: 
12/20 23:08
قیمت بنزین امروز 20 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1.8275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 02:08","price":1.802},{"date":"1397/12/20 03:08","price":1.8045},{"date":"1397/12/20 03:32","price":1.8025},{"date":"1397/12/20 04:08","price":1.8054},{"date":"1397/12/20 04:32","price":1.8031},{"date":"1397/12/20 05:08","price":1.803},{"date":"1397/12/20 05:32","price":1.8055},{"date":"1397/12/20 06:08","price":1.8065},{"date":"1397/12/20 06:32","price":1.809},{"date":"1397/12/20 07:08","price":1.8115},{"date":"1397/12/20 08:08","price":1.811},{"date":"1397/12/20 08:32","price":1.81},{"date":"1397/12/20 09:32","price":1.8107},{"date":"1397/12/20 10:08","price":1.812},{"date":"1397/12/20 10:32","price":1.8125},{"date":"1397/12/20 11:08","price":1.8145},{"date":"1397/12/20 11:32","price":1.814},{"date":"1397/12/20 12:08","price":1.8258},{"date":"1397/12/20 13:08","price":1.8205},{"date":"1397/12/20 13:32","price":1.8175},{"date":"1397/12/20 14:08","price":1.8184},{"date":"1397/12/20 14:32","price":1.8175},{"date":"1397/12/20 15:08","price":1.8154},{"date":"1397/12/20 15:40","price":1.817},{"date":"1397/12/20 16:08","price":1.8215},{"date":"1397/12/20 16:32","price":1.8193},{"date":"1397/12/20 17:08","price":1.8318},{"date":"1397/12/20 17:32","price":1.8345},{"date":"1397/12/20 18:08","price":1.8302},{"date":"1397/12/20 19:08","price":1.8252},{"date":"1397/12/20 19:32","price":1.8309},{"date":"1397/12/20 20:08","price":1.8271},{"date":"1397/12/20 20:32","price":1.8217},{"date":"1397/12/20 21:08","price":1.826},{"date":"1397/12/20 21:32","price":1.8306},{"date":"1397/12/20 22:08","price":1.826},{"date":"1397/12/20 23:08","price":1.8275}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398