کمترین: 
134.15
بیشترین: 
138.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135.5
زمان: 
12/20 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 135.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 00:30","price":137.2},{"date":"1397/12/20 01:00","price":137.5},{"date":"1397/12/20 03:30","price":138.08},{"date":"1397/12/20 04:00","price":137.69},{"date":"1397/12/20 06:30","price":137.75},{"date":"1397/12/20 07:00","price":138.08},{"date":"1397/12/20 09:30","price":137.42},{"date":"1397/12/20 10:00","price":135.87},{"date":"1397/12/20 12:30","price":136.08},{"date":"1397/12/20 13:00","price":135.94},{"date":"1397/12/20 15:30","price":134.8},{"date":"1397/12/20 16:00","price":134.56},{"date":"1397/12/20 18:30","price":134.5},{"date":"1397/12/20 19:00","price":134.15},{"date":"1397/12/20 21:30","price":135.32},{"date":"1397/12/20 22:00","price":135.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398