کمترین: 
3937.1
بیشترین: 
4009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3945.4
زمان: 
12/20 22:00
قیمت بیت کوین امروز 20 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 3945.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 00:30","price":3981.9},{"date":"1397/12/20 01:00","price":3996.4},{"date":"1397/12/20 03:30","price":4009},{"date":"1397/12/20 04:00","price":4000.1},{"date":"1397/12/20 06:30","price":4004},{"date":"1397/12/20 07:00","price":4005},{"date":"1397/12/20 09:30","price":3999.7},{"date":"1397/12/20 10:00","price":3973.2},{"date":"1397/12/20 12:30","price":3962.1},{"date":"1397/12/20 13:00","price":3968.5},{"date":"1397/12/20 15:30","price":3961.9},{"date":"1397/12/20 16:00","price":3954},{"date":"1397/12/20 18:30","price":3955.1},{"date":"1397/12/20 19:00","price":3943.8},{"date":"1397/12/20 21:30","price":3937.1},{"date":"1397/12/20 22:00","price":3945.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398