کمترین: 
25
بیشترین: 
25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25
زمان: 
12/19 14:00
قیمت لیر سوریه امروز 19 اسفند 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 14:00","price":25}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398