کمترین: 
3189
بیشترین: 
3218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3192
زمان: 
12/19 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 3192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":3218},{"date":"1397/12/19 13:00","price":3217},{"date":"1397/12/19 14:00","price":3205},{"date":"1397/12/19 15:00","price":3193},{"date":"1397/12/19 16:00","price":3189},{"date":"1397/12/19 17:00","price":3192},{"date":"1397/12/19 18:00","price":3193},{"date":"1397/12/19 20:00","price":3192}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398