کمترین: 
9594
بیشترین: 
9680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9604
زمان: 
12/19 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 اسفند 1397 , 9604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":9680},{"date":"1397/12/19 13:00","price":9679},{"date":"1397/12/19 14:00","price":9642},{"date":"1397/12/19 15:00","price":9606},{"date":"1397/12/19 16:00","price":9594},{"date":"1397/12/19 17:00","price":9604},{"date":"1397/12/19 18:00","price":9606},{"date":"1397/12/19 20:00","price":9604}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398