کمترین: 
1493
بیشترین: 
1506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1494
زمان: 
12/19 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 19 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":1506},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1500},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1495},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1493},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1494},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1495},{"date":"1397/12/19 20:00","price":1494}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398