کمترین: 
1963
بیشترین: 
1981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1966
زمان: 
12/19 17:00
قیمت کرون دانمارک امروز 19 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":1981},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1973},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1966},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1963},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1966}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398