کمترین: 
33742
بیشترین: 
34045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33779
زمان: 
12/19 20:00
قیمت ریال عمان امروز 19 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 اسفند 1397 , 33779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":34045},{"date":"1397/12/19 13:00","price":34043},{"date":"1397/12/19 14:00","price":33911},{"date":"1397/12/19 15:00","price":33786},{"date":"1397/12/19 16:00","price":33742},{"date":"1397/12/19 17:00","price":33779},{"date":"1397/12/19 18:00","price":33786},{"date":"1397/12/19 20:00","price":33779}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398