کمترین: 
3477
بیشترین: 
3508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3481
زمان: 
12/19 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 19 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 اسفند 1397 , 3481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":3508},{"date":"1397/12/19 14:00","price":3494},{"date":"1397/12/19 15:00","price":3482},{"date":"1397/12/19 16:00","price":3477},{"date":"1397/12/19 17:00","price":3481},{"date":"1397/12/19 18:00","price":3482},{"date":"1397/12/19 20:00","price":3481}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398