کمترین: 
197
بیشترین: 
199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197
زمان: 
12/19 15:00
قیمت روبل روسیه امروز 19 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":199},{"date":"1397/12/19 14:00","price":198},{"date":"1397/12/19 15:00","price":197}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398