کمترین: 
1383
بیشترین: 
1396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385
زمان: 
12/19 17:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":1396},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1390},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1385},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1383},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1385}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398