کمترین: 
8873
بیشترین: 
8953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8883
زمان: 
12/19 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 اسفند 1397 , 8883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":8953},{"date":"1397/12/19 13:00","price":8952},{"date":"1397/12/19 14:00","price":8917},{"date":"1397/12/19 15:00","price":8885},{"date":"1397/12/19 16:00","price":8873},{"date":"1397/12/19 17:00","price":8883},{"date":"1397/12/19 18:00","price":8885},{"date":"1397/12/19 20:00","price":8883}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398