کمترین: 
9724
بیشترین: 
9812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9735
زمان: 
12/19 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 19 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 اسفند 1397 , 9735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":9812},{"date":"1397/12/19 13:00","price":9811},{"date":"1397/12/19 14:00","price":9773},{"date":"1397/12/19 15:00","price":9737},{"date":"1397/12/19 16:00","price":9724},{"date":"1397/12/19 17:00","price":9735},{"date":"1397/12/19 18:00","price":9737},{"date":"1397/12/19 20:00","price":9735}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398