کمترین: 
3550
بیشترین: 
3582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3554
زمان: 
12/19 20:00
قیمت درهم امارات امروز 19 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 3554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":3582},{"date":"1397/12/19 14:00","price":3568},{"date":"1397/12/19 15:00","price":3555},{"date":"1397/12/19 16:00","price":3550},{"date":"1397/12/19 17:00","price":3554},{"date":"1397/12/19 18:00","price":3555},{"date":"1397/12/19 20:00","price":3554}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398