کمترین: 
16974
بیشترین: 
17127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16992
زمان: 
12/19 20:00
قیمت پوند امروز 19 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 اسفند 1397 , 16992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:30","price":17127},{"date":"1397/12/19 13:00","price":17125},{"date":"1397/12/19 14:00","price":17059},{"date":"1397/12/19 15:00","price":16996},{"date":"1397/12/19 16:00","price":16974},{"date":"1397/12/19 17:00","price":16992},{"date":"1397/12/19 18:00","price":16996},{"date":"1397/12/19 20:00","price":16992}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398