کمترین: 
2469000
بیشترین: 
2479000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2469000
زمان: 
12/19 20:00
قیمت نیم سکه امروز 19 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 2469000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:14","price":2479000},{"date":"1397/12/19 20:00","price":2469000}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398