کمترین: 
164035
بیشترین: 
164470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164470.0
زمان: 
12/19 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 19 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 164470.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:10","price":164035.0},{"date":"1397/12/19 15:10","price":164470.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398