کمترین: 
11732
بیشترین: 
11837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11748
زمان: 
12/19 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 19 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 اسفند 1397 , 11748 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 12:00","price":11826},{"date":"1397/12/19 13:00","price":11837},{"date":"1397/12/19 14:00","price":11795},{"date":"1397/12/19 15:00","price":11735},{"date":"1397/12/19 16:00","price":11748},{"date":"1397/12/19 17:00","price":11746},{"date":"1397/12/19 18:00","price":11736},{"date":"1397/12/19 19:00","price":11732},{"date":"1397/12/19 20:00","price":11748}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398