کمترین: 
411400
بیشترین: 
413400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
412200
زمان: 
12/19 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 19 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 19 اسفند 1397 , 412200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":413400},{"date":"1397/12/19 13:00","price":412500},{"date":"1397/12/19 14:00","price":411600},{"date":"1397/12/19 15:00","price":413200},{"date":"1397/12/19 16:00","price":413000},{"date":"1397/12/19 17:00","price":411400},{"date":"1397/12/19 18:00","price":412100},{"date":"1397/12/19 19:00","price":412300},{"date":"1397/12/19 20:00","price":412200}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398