کمترین: 
555920
بیشترین: 
558690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
557060
زمان: 
12/19 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 19 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 19 اسفند 1397 , 557060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":558690},{"date":"1397/12/19 13:00","price":557460},{"date":"1397/12/19 14:00","price":556230},{"date":"1397/12/19 15:00","price":558380},{"date":"1397/12/19 16:00","price":558070},{"date":"1397/12/19 17:00","price":555920},{"date":"1397/12/19 18:00","price":556870},{"date":"1397/12/19 19:00","price":557090},{"date":"1397/12/19 20:00","price":557060}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398