کمترین: 
416940
بیشترین: 
419020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
417800
زمان: 
12/19 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 19 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 19 اسفند 1397 , 417800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":419020},{"date":"1397/12/19 13:00","price":418100},{"date":"1397/12/19 14:00","price":417170},{"date":"1397/12/19 15:00","price":418790},{"date":"1397/12/19 16:00","price":418560},{"date":"1397/12/19 17:00","price":416940},{"date":"1397/12/19 18:00","price":417660},{"date":"1397/12/19 19:00","price":417820},{"date":"1397/12/19 20:00","price":417800}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398