کمترین: 
3600
بیشترین: 
3620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3600
زمان: 
12/19 12:24
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 19 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 19 اسفند 1397 , 3600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 10:54","price":3620},{"date":"1397/12/19 12:24","price":3600}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398