کمترین: 
4540
بیشترین: 
4540000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4540000
زمان: 
12/18 15:41
قیمت سکه در بازار تهران امروز 18 اسفند 1397
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 4540000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 15:40","price":4540},{"date":"1397/12/18 15:41","price":4540000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398