کمترین: 
3595
بیشترین: 
3620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3620
زمان: 
12/18 17:53
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 18 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 3620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:42","price":3620},{"date":"1397/12/18 15:07","price":3595},{"date":"1397/12/18 17:53","price":3620}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398