پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3213
بیشترین: 
3230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3214
زمان: 
12/18 19:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 3214 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":3230},{"date":"1397/12/18 11:30","price":3229},{"date":"1397/12/18 11:50","price":3230},{"date":"1397/12/18 12:00","price":3227},{"date":"1397/12/18 12:10","price":3226},{"date":"1397/12/18 12:20","price":3228},{"date":"1397/12/18 12:30","price":3230},{"date":"1397/12/18 13:00","price":3226},{"date":"1397/12/18 13:10","price":3230},{"date":"1397/12/18 13:20","price":3225},{"date":"1397/12/18 13:30","price":3230},{"date":"1397/12/18 13:40","price":3228},{"date":"1397/12/18 13:50","price":3227},{"date":"1397/12/18 14:00","price":3228},{"date":"1397/12/18 14:10","price":3230},{"date":"1397/12/18 14:20","price":3218},{"date":"1397/12/18 14:30","price":3217},{"date":"1397/12/18 14:40","price":3215},{"date":"1397/12/18 14:48","price":3217},{"date":"1397/12/18 15:40","price":3216},{"date":"1397/12/18 15:50","price":3218},{"date":"1397/12/18 16:00","price":3215},{"date":"1397/12/18 16:10","price":3214},{"date":"1397/12/18 16:20","price":3215},{"date":"1397/12/18 16:30","price":3213},{"date":"1397/12/18 16:40","price":3215},{"date":"1397/12/18 16:50","price":3216},{"date":"1397/12/18 17:00","price":3214},{"date":"1397/12/18 17:10","price":3216},{"date":"1397/12/18 17:20","price":3215},{"date":"1397/12/18 17:30","price":3218},{"date":"1397/12/18 17:40","price":3214},{"date":"1397/12/18 17:50","price":3218},{"date":"1397/12/18 18:00","price":3215},{"date":"1397/12/18 18:10","price":3213},{"date":"1397/12/18 18:20","price":3218},{"date":"1397/12/18 18:30","price":3215},{"date":"1397/12/18 18:40","price":3217},{"date":"1397/12/18 18:50","price":3218},{"date":"1397/12/18 19:10","price":3217},{"date":"1397/12/18 19:20","price":3214}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398