پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9668
بیشترین: 
9719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9670
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 اسفند 1397 , 9670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":9717},{"date":"1397/12/18 11:30","price":9715},{"date":"1397/12/18 11:50","price":9716},{"date":"1397/12/18 12:00","price":9708},{"date":"1397/12/18 12:10","price":9707},{"date":"1397/12/18 12:20","price":9712},{"date":"1397/12/18 12:30","price":9718},{"date":"1397/12/18 13:00","price":9705},{"date":"1397/12/18 13:10","price":9719},{"date":"1397/12/18 13:20","price":9704},{"date":"1397/12/18 13:30","price":9718},{"date":"1397/12/18 13:40","price":9712},{"date":"1397/12/18 13:50","price":9707},{"date":"1397/12/18 14:00","price":9710},{"date":"1397/12/18 14:10","price":9716},{"date":"1397/12/18 14:20","price":9682},{"date":"1397/12/18 14:30","price":9679},{"date":"1397/12/18 14:40","price":9673},{"date":"1397/12/18 14:48","price":9679},{"date":"1397/12/18 15:40","price":9676},{"date":"1397/12/18 15:50","price":9681},{"date":"1397/12/18 16:00","price":9672},{"date":"1397/12/18 16:10","price":9670},{"date":"1397/12/18 16:20","price":9673},{"date":"1397/12/18 16:30","price":9668},{"date":"1397/12/18 16:40","price":9673},{"date":"1397/12/18 16:50","price":9674},{"date":"1397/12/18 17:00","price":9668},{"date":"1397/12/18 17:10","price":9676},{"date":"1397/12/18 17:20","price":9671},{"date":"1397/12/18 17:30","price":9681},{"date":"1397/12/18 17:40","price":9671},{"date":"1397/12/18 17:50","price":9681},{"date":"1397/12/18 18:00","price":9672},{"date":"1397/12/18 18:10","price":9668},{"date":"1397/12/18 18:20","price":9680},{"date":"1397/12/18 18:30","price":9672},{"date":"1397/12/18 18:40","price":9679},{"date":"1397/12/18 18:50","price":9680},{"date":"1397/12/18 19:00","price":9681},{"date":"1397/12/18 19:10","price":9679},{"date":"1397/12/18 19:20","price":9670}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398