پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34599
بیشترین: 
34783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34607
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 18 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 34607 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":34775},{"date":"1397/12/18 11:30","price":34768},{"date":"1397/12/18 11:50","price":34773},{"date":"1397/12/18 12:00","price":34744},{"date":"1397/12/18 12:10","price":34739},{"date":"1397/12/18 12:20","price":34757},{"date":"1397/12/18 12:30","price":34778},{"date":"1397/12/18 13:00","price":34733},{"date":"1397/12/18 13:10","price":34783},{"date":"1397/12/18 13:20","price":34728},{"date":"1397/12/18 13:30","price":34781},{"date":"1397/12/18 13:40","price":34760},{"date":"1397/12/18 13:50","price":34741},{"date":"1397/12/18 14:00","price":34752},{"date":"1397/12/18 14:10","price":34773},{"date":"1397/12/18 14:20","price":34649},{"date":"1397/12/18 14:30","price":34638},{"date":"1397/12/18 14:40","price":34617},{"date":"1397/12/18 14:48","price":34638},{"date":"1397/12/18 15:20","price":34641},{"date":"1397/12/18 15:30","price":34638},{"date":"1397/12/18 15:40","price":34631},{"date":"1397/12/18 15:50","price":34646},{"date":"1397/12/18 16:00","price":34615},{"date":"1397/12/18 16:10","price":34607},{"date":"1397/12/18 16:20","price":34617},{"date":"1397/12/18 16:30","price":34599},{"date":"1397/12/18 16:40","price":34617},{"date":"1397/12/18 16:50","price":34623},{"date":"1397/12/18 17:00","price":34602},{"date":"1397/12/18 17:10","price":34628},{"date":"1397/12/18 17:20","price":34612},{"date":"1397/12/18 17:30","price":34646},{"date":"1397/12/18 17:40","price":34610},{"date":"1397/12/18 17:50","price":34646},{"date":"1397/12/18 18:00","price":34615},{"date":"1397/12/18 18:10","price":34599},{"date":"1397/12/18 18:20","price":34644},{"date":"1397/12/18 18:30","price":34615},{"date":"1397/12/18 18:40","price":34641},{"date":"1397/12/18 18:50","price":34644},{"date":"1397/12/18 19:00","price":34646},{"date":"1397/12/18 19:10","price":34641},{"date":"1397/12/18 19:20","price":34607}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398