پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4873
بیشترین: 
4899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4874
زمان: 
12/18 19:20
قیمت لاری گرجستان امروز 18 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 4874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":4898},{"date":"1397/12/18 11:30","price":4897},{"date":"1397/12/18 12:00","price":4893},{"date":"1397/12/18 12:10","price":4892},{"date":"1397/12/18 12:20","price":4895},{"date":"1397/12/18 12:30","price":4898},{"date":"1397/12/18 13:00","price":4892},{"date":"1397/12/18 13:10","price":4899},{"date":"1397/12/18 13:20","price":4891},{"date":"1397/12/18 13:30","price":4898},{"date":"1397/12/18 13:40","price":4895},{"date":"1397/12/18 13:50","price":4893},{"date":"1397/12/18 14:00","price":4894},{"date":"1397/12/18 14:10","price":4897},{"date":"1397/12/18 14:20","price":4880},{"date":"1397/12/18 14:30","price":4878},{"date":"1397/12/18 14:40","price":4875},{"date":"1397/12/18 14:48","price":4878},{"date":"1397/12/18 15:20","price":4879},{"date":"1397/12/18 15:30","price":4878},{"date":"1397/12/18 15:40","price":4877},{"date":"1397/12/18 15:50","price":4880},{"date":"1397/12/18 16:00","price":4875},{"date":"1397/12/18 16:10","price":4874},{"date":"1397/12/18 16:20","price":4875},{"date":"1397/12/18 16:30","price":4873},{"date":"1397/12/18 16:40","price":4875},{"date":"1397/12/18 16:50","price":4876},{"date":"1397/12/18 17:00","price":4873},{"date":"1397/12/18 17:10","price":4877},{"date":"1397/12/18 17:20","price":4875},{"date":"1397/12/18 17:30","price":4880},{"date":"1397/12/18 17:40","price":4874},{"date":"1397/12/18 17:50","price":4880},{"date":"1397/12/18 18:00","price":4875},{"date":"1397/12/18 18:10","price":4873},{"date":"1397/12/18 18:20","price":4879},{"date":"1397/12/18 18:30","price":4875},{"date":"1397/12/18 18:40","price":4879},{"date":"1397/12/18 19:00","price":4880},{"date":"1397/12/18 19:10","price":4879},{"date":"1397/12/18 19:20","price":4874}
بروزرسانی در تاریخ 04 تیر 1398