پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34001
بیشترین: 
34182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34009
زمان: 
12/18 19:20
قیمت ریال عمان امروز 18 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 34009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":34175},{"date":"1397/12/18 11:30","price":34167},{"date":"1397/12/18 11:50","price":34172},{"date":"1397/12/18 12:00","price":34144},{"date":"1397/12/18 12:10","price":34138},{"date":"1397/12/18 12:20","price":34157},{"date":"1397/12/18 12:30","price":34177},{"date":"1397/12/18 13:00","price":34133},{"date":"1397/12/18 13:10","price":34182},{"date":"1397/12/18 13:20","price":34128},{"date":"1397/12/18 13:30","price":34180},{"date":"1397/12/18 13:40","price":34159},{"date":"1397/12/18 13:50","price":34141},{"date":"1397/12/18 14:00","price":34151},{"date":"1397/12/18 14:10","price":34172},{"date":"1397/12/18 14:20","price":34050},{"date":"1397/12/18 14:30","price":34040},{"date":"1397/12/18 14:40","price":34019},{"date":"1397/12/18 14:48","price":34040},{"date":"1397/12/18 15:20","price":34043},{"date":"1397/12/18 15:30","price":34040},{"date":"1397/12/18 15:40","price":34032},{"date":"1397/12/18 15:50","price":34048},{"date":"1397/12/18 16:00","price":34017},{"date":"1397/12/18 16:10","price":34009},{"date":"1397/12/18 16:20","price":34019},{"date":"1397/12/18 16:30","price":34001},{"date":"1397/12/18 16:40","price":34019},{"date":"1397/12/18 16:50","price":34025},{"date":"1397/12/18 17:00","price":34004},{"date":"1397/12/18 17:10","price":34030},{"date":"1397/12/18 17:20","price":34014},{"date":"1397/12/18 17:30","price":34048},{"date":"1397/12/18 17:40","price":34012},{"date":"1397/12/18 17:50","price":34048},{"date":"1397/12/18 18:00","price":34017},{"date":"1397/12/18 18:10","price":34001},{"date":"1397/12/18 18:20","price":34045},{"date":"1397/12/18 18:30","price":34017},{"date":"1397/12/18 18:40","price":34043},{"date":"1397/12/18 18:50","price":34045},{"date":"1397/12/18 19:00","price":34048},{"date":"1397/12/18 19:10","price":34043},{"date":"1397/12/18 19:20","price":34009}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398