پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
43143
بیشترین: 
43373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43153
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دینار کویت امروز 18 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 43153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":43363},{"date":"1397/12/18 11:30","price":43353},{"date":"1397/12/18 11:50","price":43360},{"date":"1397/12/18 12:00","price":43324},{"date":"1397/12/18 12:10","price":43317},{"date":"1397/12/18 12:20","price":43340},{"date":"1397/12/18 12:30","price":43366},{"date":"1397/12/18 13:00","price":43310},{"date":"1397/12/18 13:10","price":43373},{"date":"1397/12/18 13:20","price":43304},{"date":"1397/12/18 13:30","price":43370},{"date":"1397/12/18 13:40","price":43343},{"date":"1397/12/18 13:50","price":43320},{"date":"1397/12/18 14:00","price":43333},{"date":"1397/12/18 14:10","price":43360},{"date":"1397/12/18 14:20","price":43205},{"date":"1397/12/18 14:30","price":43192},{"date":"1397/12/18 14:40","price":43166},{"date":"1397/12/18 14:48","price":43192},{"date":"1397/12/18 15:20","price":43195},{"date":"1397/12/18 15:30","price":43192},{"date":"1397/12/18 15:40","price":43182},{"date":"1397/12/18 15:50","price":43202},{"date":"1397/12/18 16:00","price":43163},{"date":"1397/12/18 16:10","price":43153},{"date":"1397/12/18 16:20","price":43166},{"date":"1397/12/18 16:30","price":43143},{"date":"1397/12/18 16:40","price":43166},{"date":"1397/12/18 16:50","price":43172},{"date":"1397/12/18 17:00","price":43146},{"date":"1397/12/18 17:10","price":43179},{"date":"1397/12/18 17:20","price":43159},{"date":"1397/12/18 17:30","price":43202},{"date":"1397/12/18 17:40","price":43156},{"date":"1397/12/18 17:50","price":43202},{"date":"1397/12/18 18:00","price":43163},{"date":"1397/12/18 18:10","price":43143},{"date":"1397/12/18 18:20","price":43199},{"date":"1397/12/18 18:30","price":43163},{"date":"1397/12/18 18:40","price":43195},{"date":"1397/12/18 18:50","price":43199},{"date":"1397/12/18 19:00","price":43202},{"date":"1397/12/18 19:10","price":43195},{"date":"1397/12/18 19:20","price":43153}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398