کمترین: 
176
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
176
زمان: 
12/18 14:20
قیمت افغانی امروز 18 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":177},{"date":"1397/12/18 14:20","price":176}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398