پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13036
بیشترین: 
13105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13039
زمان: 
12/18 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 13039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":13102},{"date":"1397/12/18 11:30","price":13099},{"date":"1397/12/18 11:50","price":13101},{"date":"1397/12/18 12:00","price":13090},{"date":"1397/12/18 12:10","price":13088},{"date":"1397/12/18 12:20","price":13095},{"date":"1397/12/18 12:30","price":13103},{"date":"1397/12/18 13:00","price":13087},{"date":"1397/12/18 13:10","price":13105},{"date":"1397/12/18 13:20","price":13085},{"date":"1397/12/18 13:30","price":13104},{"date":"1397/12/18 13:40","price":13096},{"date":"1397/12/18 13:50","price":13089},{"date":"1397/12/18 14:00","price":13093},{"date":"1397/12/18 14:10","price":13101},{"date":"1397/12/18 14:20","price":13055},{"date":"1397/12/18 14:30","price":13051},{"date":"1397/12/18 14:40","price":13043},{"date":"1397/12/18 14:48","price":13051},{"date":"1397/12/18 15:20","price":13052},{"date":"1397/12/18 15:30","price":13051},{"date":"1397/12/18 15:40","price":13048},{"date":"1397/12/18 15:50","price":13054},{"date":"1397/12/18 16:00","price":13042},{"date":"1397/12/18 16:10","price":13039},{"date":"1397/12/18 16:20","price":13043},{"date":"1397/12/18 16:30","price":13036},{"date":"1397/12/18 16:40","price":13043},{"date":"1397/12/18 16:50","price":13045},{"date":"1397/12/18 17:00","price":13037},{"date":"1397/12/18 17:10","price":13047},{"date":"1397/12/18 17:20","price":13041},{"date":"1397/12/18 17:30","price":13054},{"date":"1397/12/18 17:40","price":13040},{"date":"1397/12/18 17:50","price":13054},{"date":"1397/12/18 18:00","price":13042},{"date":"1397/12/18 18:10","price":13036},{"date":"1397/12/18 18:20","price":13053},{"date":"1397/12/18 18:30","price":13042},{"date":"1397/12/18 18:40","price":13052},{"date":"1397/12/18 18:50","price":13053},{"date":"1397/12/18 19:00","price":13054},{"date":"1397/12/18 19:10","price":13052},{"date":"1397/12/18 19:20","price":13039}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398