پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17104
بیشترین: 
17196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17108
زمان: 
12/18 19:20
قیمت پوند امروز 18 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 17108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":17192},{"date":"1397/12/18 11:30","price":17188},{"date":"1397/12/18 11:50","price":17190},{"date":"1397/12/18 12:00","price":17176},{"date":"1397/12/18 12:10","price":17173},{"date":"1397/12/18 12:20","price":17183},{"date":"1397/12/18 12:30","price":17193},{"date":"1397/12/18 13:00","price":17171},{"date":"1397/12/18 13:10","price":17196},{"date":"1397/12/18 13:20","price":17168},{"date":"1397/12/18 13:30","price":17194},{"date":"1397/12/18 13:40","price":17184},{"date":"1397/12/18 13:50","price":17175},{"date":"1397/12/18 14:00","price":17180},{"date":"1397/12/18 14:10","price":17190},{"date":"1397/12/18 14:20","price":17129},{"date":"1397/12/18 14:30","price":17124},{"date":"1397/12/18 14:40","price":17114},{"date":"1397/12/18 14:48","price":17124},{"date":"1397/12/18 15:20","price":17125},{"date":"1397/12/18 15:30","price":17124},{"date":"1397/12/18 15:40","price":17120},{"date":"1397/12/18 15:50","price":17128},{"date":"1397/12/18 16:00","price":17112},{"date":"1397/12/18 16:10","price":17108},{"date":"1397/12/18 16:20","price":17114},{"date":"1397/12/18 16:30","price":17104},{"date":"1397/12/18 16:40","price":17114},{"date":"1397/12/18 16:50","price":17116},{"date":"1397/12/18 17:00","price":17106},{"date":"1397/12/18 17:10","price":17119},{"date":"1397/12/18 17:20","price":17111},{"date":"1397/12/18 17:30","price":17128},{"date":"1397/12/18 17:40","price":17110},{"date":"1397/12/18 17:50","price":17128},{"date":"1397/12/18 18:00","price":17112},{"date":"1397/12/18 18:10","price":17104},{"date":"1397/12/18 18:20","price":17127},{"date":"1397/12/18 18:30","price":17112},{"date":"1397/12/18 18:40","price":17125},{"date":"1397/12/18 18:50","price":17127},{"date":"1397/12/18 19:00","price":17128},{"date":"1397/12/18 19:10","price":17125},{"date":"1397/12/18 19:20","price":17108}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398