پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1805000
بیشترین: 
1828000
قیمت تقلبی: 
1819000
زمان: 
12/18 19:05
قیمت آبشده شنبه ای امروز 18 اسفند 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1819000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:10","price":1823000},{"date":"1397/12/18 11:15","price":1822000},{"date":"1397/12/18 11:20","price":1818000},{"date":"1397/12/18 11:25","price":1813000},{"date":"1397/12/18 11:30","price":1812000},{"date":"1397/12/18 11:40","price":1811000},{"date":"1397/12/18 11:45","price":1816000},{"date":"1397/12/18 11:50","price":1813000},{"date":"1397/12/18 11:55","price":1820000},{"date":"1397/12/18 12:00","price":1825000},{"date":"1397/12/18 12:05","price":1828000},{"date":"1397/12/18 12:10","price":1820000},{"date":"1397/12/18 12:15","price":1818000},{"date":"1397/12/18 12:20","price":1822000},{"date":"1397/12/18 12:25","price":1817000},{"date":"1397/12/18 12:30","price":1816000},{"date":"1397/12/18 12:40","price":1811000},{"date":"1397/12/18 12:45","price":1813000},{"date":"1397/12/18 12:50","price":1814000},{"date":"1397/12/18 12:55","price":1813000},{"date":"1397/12/18 13:00","price":1815000},{"date":"1397/12/18 13:05","price":1813000},{"date":"1397/12/18 13:10","price":1807000},{"date":"1397/12/18 13:15","price":1810000},{"date":"1397/12/18 13:20","price":1812000},{"date":"1397/12/18 13:35","price":1813000},{"date":"1397/12/18 13:40","price":1811000},{"date":"1397/12/18 13:45","price":1809000},{"date":"1397/12/18 13:50","price":1807000},{"date":"1397/12/18 13:55","price":1805000},{"date":"1397/12/18 14:00","price":1807000},{"date":"1397/12/18 14:05","price":1806000},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1809000},{"date":"1397/12/18 14:15","price":1808000},{"date":"1397/12/18 14:20","price":1809000},{"date":"1397/12/18 14:25","price":1811000},{"date":"1397/12/18 14:48","price":1808000},{"date":"1397/12/18 15:00","price":1807000},{"date":"1397/12/18 15:05","price":1809000},{"date":"1397/12/18 15:45","price":1816000},{"date":"1397/12/18 15:50","price":1814000},{"date":"1397/12/18 15:55","price":1816000},{"date":"1397/12/18 16:00","price":1814000},{"date":"1397/12/18 16:05","price":1813000},{"date":"1397/12/18 16:10","price":1814000},{"date":"1397/12/18 16:15","price":1813000},{"date":"1397/12/18 16:25","price":1816000},{"date":"1397/12/18 16:40","price":1818000},{"date":"1397/12/18 16:45","price":1816000},{"date":"1397/12/18 16:50","price":1818000},{"date":"1397/12/18 16:55","price":1816000},{"date":"1397/12/18 17:05","price":1818000},{"date":"1397/12/18 17:10","price":1819000},{"date":"1397/12/18 17:25","price":1817000},{"date":"1397/12/18 17:35","price":1805000},{"date":"1397/12/18 17:40","price":1822000},{"date":"1397/12/18 18:05","price":1824000},{"date":"1397/12/18 18:10","price":1823000},{"date":"1397/12/18 18:15","price":1820000},{"date":"1397/12/18 18:25","price":1819000},{"date":"1397/12/18 18:55","price":1818000},{"date":"1397/12/18 19:05","price":1819000}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398