پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1802500
بیشترین: 
1825500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1816500
زمان: 
12/18 19:05
قیمت آبشده جهانی امروز 18 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1816500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:10","price":1820500},{"date":"1397/12/18 11:15","price":1819500},{"date":"1397/12/18 11:20","price":1815500},{"date":"1397/12/18 11:25","price":1810500},{"date":"1397/12/18 11:30","price":1809500},{"date":"1397/12/18 11:40","price":1808500},{"date":"1397/12/18 11:45","price":1813500},{"date":"1397/12/18 11:50","price":1810500},{"date":"1397/12/18 11:55","price":1817500},{"date":"1397/12/18 12:00","price":1822500},{"date":"1397/12/18 12:05","price":1825500},{"date":"1397/12/18 12:10","price":1817500},{"date":"1397/12/18 12:15","price":1815500},{"date":"1397/12/18 12:20","price":1819500},{"date":"1397/12/18 12:25","price":1814500},{"date":"1397/12/18 12:35","price":1813500},{"date":"1397/12/18 12:40","price":1808500},{"date":"1397/12/18 12:45","price":1810500},{"date":"1397/12/18 12:50","price":1811500},{"date":"1397/12/18 12:55","price":1810500},{"date":"1397/12/18 13:00","price":1812500},{"date":"1397/12/18 13:05","price":1810500},{"date":"1397/12/18 13:10","price":1804500},{"date":"1397/12/18 13:15","price":1808500},{"date":"1397/12/18 13:20","price":1806500},{"date":"1397/12/18 13:25","price":1809500},{"date":"1397/12/18 13:40","price":1807500},{"date":"1397/12/18 13:45","price":1806500},{"date":"1397/12/18 13:50","price":1804500},{"date":"1397/12/18 13:55","price":1802500},{"date":"1397/12/18 14:00","price":1804500},{"date":"1397/12/18 14:05","price":1803500},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1806500},{"date":"1397/12/18 14:20","price":1808500},{"date":"1397/12/18 14:48","price":1805500},{"date":"1397/12/18 15:00","price":1804500},{"date":"1397/12/18 15:05","price":1806500},{"date":"1397/12/18 15:45","price":1813500},{"date":"1397/12/18 15:50","price":1811500},{"date":"1397/12/18 15:55","price":1813500},{"date":"1397/12/18 16:00","price":1811500},{"date":"1397/12/18 16:05","price":1810500},{"date":"1397/12/18 16:10","price":1811500},{"date":"1397/12/18 16:15","price":1810500},{"date":"1397/12/18 16:25","price":1813500},{"date":"1397/12/18 16:50","price":1814500},{"date":"1397/12/18 16:55","price":1813500},{"date":"1397/12/18 17:05","price":1815500},{"date":"1397/12/18 17:10","price":1816500},{"date":"1397/12/18 17:25","price":1814500},{"date":"1397/12/18 17:35","price":1802500},{"date":"1397/12/18 17:40","price":1819500},{"date":"1397/12/18 18:05","price":1821500},{"date":"1397/12/18 18:10","price":1820500},{"date":"1397/12/18 18:15","price":1817500},{"date":"1397/12/18 18:25","price":1816500},{"date":"1397/12/18 18:55","price":1815500},{"date":"1397/12/18 19:05","price":1816500}
بروزرسانی در تاریخ 04 تیر 1398