پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1993110
بیشترین: 
2019610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2010780
زمان: 
12/18 19:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2010780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:10","price":2019610},{"date":"1397/12/18 11:15","price":2016960},{"date":"1397/12/18 11:20","price":2012980},{"date":"1397/12/18 11:25","price":2008570},{"date":"1397/12/18 11:30","price":2005030},{"date":"1397/12/18 11:40","price":2006360},{"date":"1397/12/18 11:45","price":2009890},{"date":"1397/12/18 11:50","price":2011660},{"date":"1397/12/18 11:55","price":2013870},{"date":"1397/12/18 12:00","price":2018280},{"date":"1397/12/18 12:10","price":2013870},{"date":"1397/12/18 12:20","price":2012540},{"date":"1397/12/18 12:25","price":2007240},{"date":"1397/12/18 12:40","price":2000620},{"date":"1397/12/18 12:45","price":2007680},{"date":"1397/12/18 12:50","price":2008130},{"date":"1397/12/18 12:55","price":2007240},{"date":"1397/12/18 13:00","price":2009450},{"date":"1397/12/18 13:05","price":2007240},{"date":"1397/12/18 13:10","price":2004150},{"date":"1397/12/18 13:15","price":2001940},{"date":"1397/12/18 13:20","price":2002830},{"date":"1397/12/18 13:25","price":2003710},{"date":"1397/12/18 13:30","price":2000620},{"date":"1397/12/18 13:35","price":1997530},{"date":"1397/12/18 13:45","price":1994880},{"date":"1397/12/18 13:50","price":1996200},{"date":"1397/12/18 13:55","price":1995320},{"date":"1397/12/18 14:05","price":1996200},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1993110},{"date":"1397/12/18 14:15","price":1996200},{"date":"1397/12/18 14:30","price":1995320},{"date":"1397/12/18 14:35","price":1997530},{"date":"1397/12/18 14:40","price":1994880},{"date":"1397/12/18 14:45","price":1995760},{"date":"1397/12/18 14:48","price":1995320},{"date":"1397/12/18 15:00","price":1997530},{"date":"1397/12/18 15:05","price":1997090},{"date":"1397/12/18 15:10","price":1998850},{"date":"1397/12/18 15:15","price":2000620},{"date":"1397/12/18 15:20","price":1999290},{"date":"1397/12/18 15:25","price":2000620},{"date":"1397/12/18 15:30","price":2003710},{"date":"1397/12/18 15:40","price":2007240},{"date":"1397/12/18 15:45","price":2005030},{"date":"1397/12/18 15:50","price":2007240},{"date":"1397/12/18 15:55","price":2005920},{"date":"1397/12/18 16:05","price":2003710},{"date":"1397/12/18 16:10","price":2004150},{"date":"1397/12/18 16:20","price":2007240},{"date":"1397/12/18 16:25","price":2008130},{"date":"1397/12/18 16:30","price":2008570},{"date":"1397/12/18 16:35","price":2007680},{"date":"1397/12/18 16:40","price":2005030},{"date":"1397/12/18 16:45","price":2006360},{"date":"1397/12/18 17:00","price":2006800},{"date":"1397/12/18 17:05","price":2006360},{"date":"1397/12/18 17:10","price":2007680},{"date":"1397/12/18 17:15","price":2005920},{"date":"1397/12/18 17:20","price":2009450},{"date":"1397/12/18 17:25","price":2013870},{"date":"1397/12/18 17:30","price":2015630},{"date":"1397/12/18 17:35","price":2012980},{"date":"1397/12/18 17:40","price":2015190},{"date":"1397/12/18 17:45","price":2016080},{"date":"1397/12/18 17:50","price":2014750},{"date":"1397/12/18 17:55","price":2013430},{"date":"1397/12/18 18:00","price":2014750},{"date":"1397/12/18 18:05","price":2013430},{"date":"1397/12/18 18:10","price":2012540},{"date":"1397/12/18 18:25","price":2010780},{"date":"1397/12/18 18:40","price":2011660},{"date":"1397/12/18 19:05","price":2010780}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398