کمترین: 
2485000
بیشترین: 
2575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2575000
زمان: 
12/18 13:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2575000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:06","price":2485000},{"date":"1397/12/18 11:30","price":2505000},{"date":"1397/12/18 13:06","price":2575000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398