کمترین: 
2479000
بیشترین: 
2569000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2569000
زمان: 
12/18 13:06
قیمت نیم سکه امروز 18 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2569000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:06","price":2479000},{"date":"1397/12/18 11:30","price":2499000},{"date":"1397/12/18 13:06","price":2569000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398