کمترین: 
4446000
بیشترین: 
4476000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4446000
زمان: 
12/18 16:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 4446000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:06","price":4446000},{"date":"1397/12/18 13:06","price":4476000},{"date":"1397/12/18 16:30","price":4446000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398