پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13138
بیشترین: 
13206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13151
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دلار امروز 18 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 18 اسفند 1397 , 13151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 10:16","price":13201},{"date":"1397/12/18 10:30","price":13206},{"date":"1397/12/18 10:50","price":13202},{"date":"1397/12/18 11:00","price":13188},{"date":"1397/12/18 11:10","price":13196},{"date":"1397/12/18 11:20","price":13188},{"date":"1397/12/18 11:30","price":13201},{"date":"1397/12/18 11:50","price":13190},{"date":"1397/12/18 12:00","price":13191},{"date":"1397/12/18 12:10","price":13190},{"date":"1397/12/18 12:20","price":13203},{"date":"1397/12/18 12:30","price":13202},{"date":"1397/12/18 12:50","price":13191},{"date":"1397/12/18 13:00","price":13201},{"date":"1397/12/18 13:10","price":13195},{"date":"1397/12/18 13:20","price":13189},{"date":"1397/12/18 13:30","price":13206},{"date":"1397/12/18 13:40","price":13192},{"date":"1397/12/18 13:50","price":13204},{"date":"1397/12/18 14:00","price":13201},{"date":"1397/12/18 14:10","price":13203},{"date":"1397/12/18 14:20","price":13138},{"date":"1397/12/18 14:30","price":13139},{"date":"1397/12/18 14:40","price":13142},{"date":"1397/12/18 14:48","price":13141},{"date":"1397/12/18 15:10","price":13154},{"date":"1397/12/18 15:20","price":13153},{"date":"1397/12/18 15:40","price":13145},{"date":"1397/12/18 15:50","price":13155},{"date":"1397/12/18 16:00","price":13152},{"date":"1397/12/18 16:10","price":13138},{"date":"1397/12/18 16:20","price":13140},{"date":"1397/12/18 16:30","price":13148},{"date":"1397/12/18 16:40","price":13139},{"date":"1397/12/18 16:50","price":13151},{"date":"1397/12/18 17:00","price":13156},{"date":"1397/12/18 17:10","price":13155},{"date":"1397/12/18 17:20","price":13147},{"date":"1397/12/18 17:30","price":13155},{"date":"1397/12/18 17:40","price":13154},{"date":"1397/12/18 17:50","price":13155},{"date":"1397/12/18 18:00","price":13143},{"date":"1397/12/18 18:10","price":13148},{"date":"1397/12/18 18:20","price":13154},{"date":"1397/12/18 18:30","price":13147},{"date":"1397/12/18 18:40","price":13153},{"date":"1397/12/18 18:50","price":13152},{"date":"1397/12/18 19:00","price":13145},{"date":"1397/12/18 19:10","price":13138},{"date":"1397/12/18 19:20","price":13151}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398