کمترین: 
2474.8
بیشترین: 
2474.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474.8
زمان: 
12/18 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2474.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":2474.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398