کمترین: 
13233.3
بیشترین: 
13233.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13233.3
زمان: 
12/18 09:20
قیمت بات تایلند امروز 18 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 13233.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":13233.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398