کمترین: 
3092.2
بیشترین: 
3092.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3092.2
زمان: 
12/18 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 اسفند 1397 , 3092.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":3092.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398