کمترین: 
350
بیشترین: 
350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
350
زمان: 
12/18 09:20
قیمت دینار عراق امروز 18 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":350}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398