کمترین: 
10923.6
بیشترین: 
10923.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.6
زمان: 
12/18 09:20
قیمت ریال عمان امروز 18 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 10923.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":10923.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398