کمترین: 
445.3
بیشترین: 
445.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
445.3
زمان: 
12/18 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 445.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":445.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398