کمترین: 
4167
بیشترین: 
4167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4167
زمان: 
12/18 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 4167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":4167}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398