کمترین: 
624.9
بیشترین: 
624.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.9
زمان: 
12/18 09:20
قیمت یوان چین امروز 18 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 624.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":624.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398